Jak na věc


čapek devatero pohádek

Karel Čapek — Lidé — Česká televize

    Čapek výborně využíval českého jazyka a jeho zvláštností. Pro jeho díla je typické použití velmi rozmanitého slovníku, použití méně známých slov, mnohonásobných větných členů a bohatých souvětí.
    Narodil se 9. ledna 1890 v Malých Svatoňovicích. Když ukončil studium na filosofické fakultě, stal se vychovatelem v rodině šlechtice (byl domácím učitelem Prokopa Lažanského v roce 1917 na zámku v Chyši), brzy se z něj však stal novinář. Vychovatele dělal pouze 3 měsíce. Redaktorem byl v časopisech Nebojsa, Národní listy, Lidové noviny.
    Od roku 1921 do roku 1923 byl dramaturgem divadla na Vinohradech. Poté se v letech 1925 až 1933 stal předsedou PEN klubu Československa (mezinárodní organizace sdružující spisovatele). Na sklonku života dne 26. srpna 1935 se oženil se svou dlouholetou přítelkyní Olgou Scheinpflugovou. Když Beneš opustil tuto zemi a byla podepsána Mnichovská dohoda (1938), stal se na politické scéně nepopulárním. Tři roky ke konci života trávil ve Staré Huti u Dobříše. Dnes zde nalezneme jeho památník. 25. prosince 1938 neodolal zápalu plic a zemřel chvíli před zatčením gestapem. Jeho hrob dnes najdete na vyšehradském hřbitově v Praze.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00