Jak na věc


čím zateplit dům

Špičkové vybavení operačních sálů je na kolečkách. Barvy vybíraly sestry

    Zateplení domu není jednoduché. Mnoho lidí si myslí, že prostě něco koupí v hobbymarketu a to nalepí na dům a přetáhnou to fasádní stěrkou. Už jen ten výběr čím zateplit a jakou tloušťkou ale chce hodně uvažování.
    A něco i pro ekologicky smýšlející stavebníky - sláma se používá často v kombinaci s dalšími přírodními materiály, jako jsou hliněné omítky a nepálené cihly. Při realizaci musíme počítat s vyšší pracností vzhledem k nerovnosti a rozměrové nepravidelnosti balíků. Navíc je velmi důležité oddělení balíků od všech zdrojů vlhkosti omítkou nebo vhodným obkladem. Kvalitně slisované slaměné balíky o objemové hmotnosti 90-110 kg/m3 dosahují hodnotu λ cca 0,052 W/mK při použití kolmo na stébla.


Návštěva v domě po dvaceti letech. Nejen to je nové číslo časopisu Dům&Zahrada

    Většina materiálů používaných jako zateplení fungují na bázi vzduchu, ano je to tak, vzduch, nebo plyny obsažené v tepelné izolaci (samozřejmě neškodné plyny) musejí mít malou a mají malou tepelnou vodivost, tedy nepřenášejí chlad svým prostřednictvím, svojí přítomností. Tento jev nastává při znemožnění pohybu vzduchu v tepelné izolaci, tedy "konvekci" což je uzavření vzduchu do komůrek, nebo uvěznění vzduchu mezi vlákna tepelné izolace, což je vlastně smysl minerálních vat. Základem materiálu pro tepelnou izolaci je, že musí být lehký a také porézní a tím se zaručí hodnota tepelné vodivosti podobné vzduchu samotnému. Další vlastností tepelné izolace, neboli jejího materiálu je potlačení sálání, což je vlastně radiace materiálu, přednost tepla. Tepelná vodivost plynů a tedy i vzduchu se zvyšuje s rostoucí teplotou. Kvalita tepelné izolace je tedy posuzována i touto veličinou, čím více udrží nižší teplotu.
    Jedná se o izolant s poměrně velkou objemovou hmotností, takže má určitou schopnost tepelné akumulace (byť je opravdu poměrně malá). Tento materiál je vhodný pro vnější opláštění stěn dřevostaveb (perfektní pro difuzně otevřené konstrukce) a dodatečné zateplení budov. Rovněž se užívá pro zateplení střech jako nadkrokevní izolace. Používá se i v interiérech na obklady stropů stěn a příček. Deklarovaná tepelná vodivost λ je kolem 0,045 W/mK.
    Jeho hlavní výhodou je cena. Vzhledem k nízké hmotnosti se s ním snadno manipuluje a velmi snadno se upravují jeho rozměry. Je třeba zdůraznit, že pěnový polystyren má ale poměrně vysoký difuzní odpor, kvůli němuž se objekt například z cihelného zdiva může „dusit“, a stoupá tak riziko vzniku plísní. Proto je vhodné používat speciální perforované desky. Součinitel tepelné vodivosti tohoto materiálu se pohybuje v rozmezí 0,039-0,037 W/mK. Používá se do kontaktních zateplovacích systémů. Nevýhodou je také jeho hořlavost.


Přepadl školačku a ohrožoval ji nožem. Teď lupič dostal pět let vězení

    Hlavním zjištěním je, že dotace v našem státě a zejména program dotací známý jako "Zelená úsporám" opravdu změnil a zlepšil zájem stavitelů a investorů, i samostavitelů o zateplení a hlavně o účinné a kvalitní zateplení domů. Náš trh je velice vyrovnaný světovému a tepelné izolace na našem trhu jsou na stejné úrovni jako je zahraniční trh. Problémem je realizace, realizační firmy navrhují celkem dost odlišné postupy na stejné druhy zateplení, nebo navrhují zcela jiný druh zateplení na stejný druh potřeby konstrukce. Je to všeobecnou nevědomostí ohledně kvalitního zateplení. Tvrzení, že to co nabízíme je opravdu to nejlepší je nesmysl, pakliže to nedokážeme podpořit argumenty a to se často stává... slova: "nemá cenu vám to vysvětlovat, prostě je to takto správně a my to jinak neděláme" to je špatně, každý zákazník by měl vědět co dostává a jakým stylem je zateplení provedeno a jaké jsou alternativy. Zákazník by si měl mít možnost vybrat z několika alternativ zateplení tak, aby vyhovoval
    Vyrábí se z recyklovaného papíru a ocení ji především majitelé starších domů. Celulóza se totiž vhání do konstrukce speciálními čerpadly, takže není například nutné odstraňovat záklopy stropů, střech či stěn. Ochranu celulózy před škůdci a požární odolnost zajišťuje napouštění izolantu anorganickými roztoky například na bázi borité soli. Velkou výhodou celulózové izolace je rychlost její aplikace, konstrukci je možné zateplit řádově během několika hodin. Nejmodernější způsob aplikace celulózy využívá odvod foukaného vzduchu, díky čemuž je zaručeno rovnoměrnější rozprostření izolantu.
    Mohlo by vás zajímatZměnila se norma pro zateplení budov. Pozor na schválení od hasičůNově i opakovaně zateplované budovy musí od 1. srpna počítat s tím, že norma ČSN 73 0810 o požární bezpečnosti ...


Moderní stavební systém spoří čas i peníze

    Přidáním nanočástice grafitu do klasického bílého polystyrenu získal tento materiál nejen charakteristickou šedou barvu, ale došlo ke snížení součinitele tepelné vodivosti na hodnotu pohybující se kolem 0,031 W/mK. Proto je tento polystyren vhodný k zateplení zejména nízkoenergetických a pasivních domů. Je třeba zajistit, aby desky grafitového polystyrenu nebyly při montáži vystaveny přímému slunci. Rovněž je vhodný do kontaktních zateplovacích systémů nebo do ztraceného bednění.


Jakým materiálem vlastně zateplit dům?

    Pojďme se podívat na to, kolik bude toho kterého materiálu potřeba. Plošnou výměru si spočítáte rychle, ale jak tlusté zateplení bude zapotřebí? Typickým příkladem nezatepleného staršího domu je objekt se stěnami z plných cihel o tloušťce 450 mm. Součinitel prostupu tepla takovéto stěny je asi 1,4 W/m2K, tepelný odpor asi 0,7 m2K/W. Normou požadovaná hodnota pro novostavby je 0,3 W/m2K, doporučená hodnota je pak 0,25 W/m2K pro těžkou stěnu. Připomeňme, že moderní novostavby se chlubí součinitelem prostupu tepla U stěny až kolem 0,11 W/mK. Abychom dosáhli alespoň normou požadované hodnoty pro novostavby (byť pro rekonstrukce zatím není povinná), musíme docílit tepelného odporu stěny 3,33 m2K/W. Protože tepelný odpor jednotlivých vrstev se sčítá, musíme přidat ke stěně izolaci o odporu 3,33 minus 0,7 tedy cca 2,6 m2K/W. Tepelný odpor se vypočte ze vztahu tloušťka stěny lomená součinitelem tepelné vodivosti λ. Uvažujeme-li izolant se součinitelem λ = 0,035, je nutná vrstva o síle asi 90-1

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00