Jak na věc


úkoly pro první třídu vzor k vytisknutí

PRACOVNÍ LISTY. předškolní příprava. pro dě se speciálními vzdělávacími potřebami

    96 NAVLÉKÁNÍ KORÁLKŮ Nejdříve si několikrát obtáhni začáteční korálky a potom domaluj celý řetízek správně podle vzoru na začátku nitě.
    76 ZÁKLADNÍ BARVY Vybarvi povrch pastelky tak, abys poznal, jakou barvou bude psát. Vybarvi kruh modrou, čtverec červenou, trojúhelník žlutou a obdélník zelenou. Každý geometrický tvar spoj s určitou tužkou a tužku vybarvi stejnou barvou jako je vybarvený obrazec. Tužku, která nemá k sobě žádný obrazec, vybarvi černou.
    70 Zdravé zuby Sleduj prstem čáru od každého jídla. Zjistíš tak, které jídlo je pro naše zuby zdravé a po kterém budeme mít zuby zkažené?
    49 Jak pracovní list používat: Nejprve se s dítětem naučíme, co symboly znamenají.tečka je tlesknutí, čárka je pauza. Můžeme si oba symboly nakreslit na kartičky a trénovat pomocí hry, kdy učitel zvedá jednu nebo druhou kartičku a děti podle toho buď tlesknou nebo ne. Poté navážeme vytvářením rytmu. Dítě dostane pracovní list a podle naučených symbolů vytváří rytmus. Zprvu s pomocí učitele, posléze samo.
    10 Kudy co jezdí Vystřihni jednotlivé dopravní prostředky a nalep je do obrázku tam, kde jezdí, plují nebo létají.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00