Jak na věc


účtování rezervy na opravy

Napsat komentář Zrušit odpověď na komentář

    Děkujeme Vám za nabídky přátelství na FACEBOOKu! Odborné dotazy prosím zadejte formou Komentáře přímo k vybranému článku. Z časových důvodů reagujeme jen na BLOGu.
    V dotaze je dále doplněno, že pořizovací cena byla za každý notebook na úrovni cca 20 tisíc korun. Nejedná se tedy z pohledu daně z příjmů o hmotný majetek, ale o drobný majetek.
    Zálohové faktury nejsou ve skutečnosti účetním dokladem, představují výzvu k platbě za budoucí zboží či služby. Rozlišujeme vydané zálohové faktury (účetní jednotka přijímá zálohovou platbu od odběratele) a přijaté zálohové faktury (účetní jednotka hradí zálohu dodavateli).
    Pokud jsme plátci DPH, musíme ke dni přijetí peněz, obdrženou částku zahrnout do přiznání k DPH. Den kdy jsme obdrželi peníze je tzv. dnem povinnosti přiznat daň (DPPD). Platí, že do 15 dnů máme povinnost vystavit daňový doklad s vyčíslením DPH, přičemž musíme uvést datum přijetí úplaty.
    O samotné vydané zálohové faktuře se neúčtuje, ta se pouze eviduje. Účtuje se až o přijatých zálohových platbách. Jelikož dodavatel obdrží platbu dříve, než dodá zboží či poskytne službu, účtujeme o závazku vůči odběrateli.


Účtování přijatých záloh u plátců DPH

    Pokud trvá kompletace zakázky delší období, musí dodavatel k přijaté záloze vystavit do 15 dní interní daňový doklad, čímž splní svou povinnost přiznat DPH ke dni přijetí platby. Tento doklad posílá i odběrateli, který na jeho základě může nárokovat odpočet DPH. Teprve až dodavatel zakázku dokončí, vystaví konečnou fakturu – daňový doklad.
    Dodavatel - Společnost Lepenky a Obaly s.r.o. vystavil svému odběrateli Hujerovi (OSVČ) dne 26. 7. zálohovou fakturu na částku 24 200 Kč s daní, která byla ihned uhrazena v hotovosti na pokladně. Zboží (lepenkové krabice s potisky) dorazilo 31. 7. 2016. Téhož dne bylo expedováno k odběrateli spolu s konečnpu fakturou - daňovým dokladem, na kterém byla vyčíslena celková částka 24 200 Kč, zaplacená záloha 24 200 Kč a částka zbývající k úhradě 0 Kč.
    Vydanou zálohovou fakturu vystavuje dodavatel zboží či služby v případech, pokud požaduje platbu od odběratele předem, ještě před dokončením zakázky a vystavením finální faktury. Dodavatel díky předem přijaté platbě snižuje riziko nezaplacení, a také získává peníze, které mu umožní realizovat zakázku pro klienta.
    Průběžné účetní a daňové poradenství je v dnešní době nutné, proto si Vám dovolíme doporučit, vzhledem k více než dvacetileté dobré spolupráci, firmy ŠACH s.r.o. a DÉMONIA s.r.o.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00