Jak na věc


účtování opravný daňový doklad vzor

nejtypičtější případy účtování zboží

    V minulosti se vedly spory o to, zda provizi placenou při nákupu stravenek, může dát zaměstnavatel do daňově uznatelných nákladů celou či nikoliv. Nejvyšší správní soud v roce 2013 rozhodl, že to nelze. Podle soudu představuje i provize příspěvek na stravování a proto se také na ni se vztahuje pravidlo limitu 55%. Provizi je tedy při účtování nutno rozdělit na část daňově uznatelnou a daňově neuznatelnou.
    Zaměstnavatel přispívá zaměstnanci 55% hodnoty stravenky v rámci limitu a navíc hradí 15% hodnoty stravenky nad daňově uznatelný rámec. 30% hodnoty stravenky platí samotní zaměstnanci formou srážky ze mzdy.
    Stravenky patří mezi ceniny (účet 213) a účetní jednotka je zajištuje pro své zaměstnance, kteří s nimi platí za své stravování. Je běžné, že zaměstnavatel svým zaměstnancům na část hodnoty stravenky přispívá a zbytek doplatku jim strhává ze mzdy, případně doplácí jako daňově neuznatelný náklad zaměstnavatele. Zákon o dani z příjmů č. 586/1992 Sb., konkrétně § 24 upravuje limity danově uznatelných příspěvků na jednu stravenku. Do daňově uznatelných výdajů lze zahrnout příspěvek na závodní stravování až do výše 55 % hodnoty stravenky, maximálně však do výše 70 % stravného při pracovní cestě 5-12 hodin.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00