Jak na věc


účetní přelouč

Zdravotní pojištění s komentářem a příklady 2018

    Cena: 157 KčKOUPITÚZ č. 1286 - Bezpečnost a ochrana zdraví při práciPublikace obsahuje aktuální znění zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dále zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, vybraná ustanovení zákoníku práce, zákona o hornické činnosti a dalších 26 prováděcích předpisů. Od posledního ...
    Cena: 850 KčKOUPITZaměstnávání cizinců na území České republikyTato publikace komplexně monitoruje právní úpravu zaměstnávání cizinců v České republice, a to především s ohledem na administrativní překážky výkonu jejich práce a pobytu na území, včetně daňových otázek a problematiky odvodů na sociální zabezpečení a zdravotní ...
    Cena: 369 KčKOUPITÚZ č. 1261 - Penzijní spoření a připojištěníPublikace obsahuje úplný soubor předpisů k tzv. III. penzijnímu pilíři. Od minulého vydání byl novelizován zákon o doplňkovém penzijním spoření, zákon o penzijním připojištění se státním příspěvkem, zákon o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění a dále byly změněny ...


nabídky práce v Karlových Varech

    KOUPITPřehled vydaných čísel časopisu:Mzdová účetní č. 12/2018Mzdová účetní č. 11/2018Mzdová účetní č. 10/2018Mzdová účetní č. 9/2018Mzdová účetní č. 7-8/2018Mzdová účetní č. 6/2018Mzdová účetní č. 5/2018Mzdová účetní č. 4/2018Mzdová účetní č. 3/2018Mzdová účetní č. 2/2018Mzdová účetní č. 1/2018Mzdová účetní č. 12/2017Mzdová účetní č. 11/2017Mzdová účetní č. 10/2017Mzdová účetní č. 9/2017Mzdová účetní, č. 7-8/2017Mzdová účetní, č. 6/2017Mzdová účetní, č. 5/2017Mzdová účetní, č. 4/2017Mzdová účetní, č. 3/2017Mzdová účetní, č. 2/2017Mzdová účetní, č. 1/2017Mzdová účetní, č. 12/2016Mzdová účetní, č. 11/2016Mzdová účetní, č. 10/2016Mzdová účetní, č. 9/2016Mzdová účetní, č. 7-8/2016Mzdová účetní, č. 6/2016Mzdová účetní, č. 5/2016Mzdová účetní, č. 4/2016Mzdová účetní, č. 3/2016Mzdová účetní, č. 2/2016Mzdová účetní, č. 1/2016Mzdová účetní, č. 12/2015Mzdová účetní, č. 11/2015Mzdová účetní, č. 10/2015Mzdová účetní, č. 9/2015Mzdová účetní, č. 7-8/2015Mzdová účetní, č. 6/2015Mzdová účetní, č. 5/2
    Časopis je tématicky zaměřen hlavně na daně z příjmů ze závislé činnosti, nemocenské pojištění, důchodové pojištění, sociální pojištění, zdravotní pojištění, pracovněprávní vztahy, ale i další oblasti úzce související (cestovní náhrady, odškodňování pracovních úrazů, mzda a plat atd.).Odborná úroveň je garantovaná autory z příslušných ministerstev a dalších orgánů státní správy, účetními a daňovými specialisty, právníky.Jednotlivé příspěvky články jsou zpracovány vždy jako kombinace výkladu a příkladů, tabulek,vzorů a odporučení. Časopis se nepouští do teoretických pojednání, ale jeho obsah klade vždy důraz na praktičnost a srozumitelnost. Časopis na pomoc mzdovým účetním, personalistům a podnikatelům vychází od roku 1995.Představu o charakteru časopisu si udělejte z obsahu konkrétního čísla.periodicita: měsíčník, formát: A5, obvyklý rozsah: 32 str.vydává: Anag, spol. s r. o.


Zaměstnávání cizinců na území České republiky

    Cena: 139 KčKOUPITÚZ č. 1272 - Zdravotní službyPublikace obsahuje aktuální znění 3 zákonů k danému tématu: zákon o specifických zdravotních službách, zákon o zdravotnické záchranné službě a zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. Zásadními změnami byla dotčena vyhláška o zdravotnické dokumentaci. Dále zde ...
    Cena: 185 KčKOUPITÚZ č. 1282 - Pojišťovnictví, pojištění odpovědnosti z provozu vozidlaPublikace obsahuje nový zákon o distribuci pojištění a zajištění účinný od prosince 2018 a jeho nové prováděcí vyhlášky (tyto předpisy nahrazují dosavadní zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a ...
    Cena: 87 KčKOUPITAbeceda personalisty 2018 Abeceda personalisty je určena jak personalistům, tak i širšímu okruhu uživatelů, kteří se zabývají personalistikou, např. manažerům, podnikovým právníkům, asistentkám, odborovým funkcionářům či účetním, své v ní naleznou také jednatelé a majitelé firem, zastávající rovněž funkci ...

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00