Jak na věc


životopis rodiny tugendhat

Tipy a triky při psaní životopisu

    Nedokončené studium je jedním z největších dilemat při tvorbě a psaní profesních strukturovaných životopisů. Uvedení nebo neuvedení nedokončeného studia v profesním životopise je odvislé i od faktu, zda jste při studiu pracovala nebo jste se věnovala pouze studiu.
    Ptáte se, jak správně napsat životopis? Správně napsaný životopis je klíčem k překročení prahu dveří oslovené společnosti a k nalezení vhodného zaměstnání.
    Sekce Osobní dovednosti slouží k popsání osobnostních charakteristik, odborných, IT a jazykových dovedností. Osobní charakteristika není v CV nutná, ale je vhodné sám sebe několika větami popsat. V zahraničí se jedná o běžnou součást životopisu. Zdůrazněte ty vlastnosti, které jsou pro danou pozici důležité. Europass životopis se zaměřuje vedle jazykových zejména na komunikační a organizační dovednosti, ty zde můžete rozepsat s ohledem na to, kde jste je získal. Nebojte se zdůraznit i dobrovolnickou činnost a volnočasové aktivity. Podrobnější informace najdete v článcích Jak vyplnit osobní dovednosti, Jak vyplnit jazykové dovednosti a Jak vyplnit IT dovednosti.


Vzor životopisu v anglickém jazyce

    V případě, že jste nikde nepracovala a nedokončila studia, tak by bylo lepší uvedený fakt do životopisu uvést. Současně bych v životopisech uvedl argumenty, které vedly k ukončení studia. Roky a další data ke studiu uveďte podle pravdy.V poradně hledání práce a zaměstnání odpovídají konzultanti personální agentury Aditus
    Úkolem životopisu je představit vás, vaše vzdělání či dosavadní kariéru . Nahlédnite na zkušenosti se psaním životopisu od několika uchazečů o zaměstnání
    Do těchto informací patří všechno, co se nevešlo výše. Můžete zde uvést kurzy, získané certifikáty, členství v organizacích, další dovednosti nebo koníčky. Možná se nejedná o nijak zásadní informace, ale často mohou napovědět o osobnosti kandidáta, o jeho případném zapadnutí do týmu. Nebo mohou být dobrým tématem pro odlehčení u pohovoru. Na druhou stranu se nemusíte zbytečně rozepisovat. Uveďte například, že hrajete šachy, personalistu ale tolik nezajímá, kolikátý jste se umístil v šachovém turnaji vašeho klubu.


Nedokončené studium a profesní životopis

    Europass nabízí strukturovaný a přehledný formát životopisu. Pro ty, kdo nemají s psaním životopisu zkušenosti, je Europass životopis užitečným pomocníkem. On-line editor je zdarma dostupný na https://europass.cedefop.europa.eu/editors/cs/cv/compose a nabízí již předpřipravené části, které by v životopise neměly chybět. Zároveň vám dovolí vypustit ty části, které pro danou pozici není zapotřebí vyplnit. U všech kolonek se navíc zobrazuje nápověda i s příklady.
    Na našich stránkách naleznete životopisy autorů literárních děl a slavných osob z oboru ekonomického, humanitního, technického, přírodovědného, uměleckého.
    Celý on-line editor životopisu je dostupný ve 27 jazycích, takže až si budete vytvářet anglickou nebo německou verzi životopisu, nemusíte pracně dohledávat názvy pro jednotlivé sekce.
    K osobním údajům uveďte jméno, můžete, ale nemusíte rok narození, místo bydliště (město stačí) nebo státní příslušnost. U kontaktů stačí telefonní číslo a e-mail. Blog nebo webovou stránku uvádějte pouze tehdy, pokud se jimi chcete prezentovat. Např. pokud jste grafik a na stránce je k nahlédnutí portfolio vaší práce. Fotka v životopise být nemusí. Rozhodnete-li se pro ni, vyberte nějakou formálnější, selfie nebo fotky z dovolené do životopisu nepatří. Podrobnější informace najdete v článku Jaké osobní údaje uvádět v životopisu.


Jak vybrat vhodnou fotografii do životopisu?

    U pracovních zkušeností vždy uveďte pozici, zaměstnavatele, časové rozmezí, kdy jste zde pracoval, a každou pozici je vhodné v několika odrážkách popsat. Zaměřte se na hlavní náplň pozice v rámci týmu, jaká byla vaše zodpovědnost, co se vám zde povedlo atd. Podrobnější informace najdete v článku Jak do životopisu vyplnit pracovní zkušenosti a vzdělání.
    U vzdělání uveďte nejvyšší dosažené vzdělání, absolvovanou školu (střední, vysokou), případně rekvalifikace a dlouhodobé kurzy. U vysoké školy napište vystudovaný obor, získaný titul, u absolventů je dobré napsat i téma závěrečné práce. Podrobnější informace najdete v článku Jak do životopisu vyplnit pracovní zkušenosti a vzdělání.
    Na některé pozice jsou kromě životopisu potřeba i další materiály – hlavně ukázky práce. Ty můžete poslat buď v samostatné příloze, nebo pošlete odkaz na web, kde je lze nalézt. Ten uveďte buď v motivačním dopise, nebo jej vložte do kolonky osobní web nebo blog v osobních údajích.
    Nebojte se přidat do životopisu svou fotografii, personalista vás bude vnímat osobněji. Přinášíme vám příklad vhodných i nevhodných fotografií do životopisu


Dovednosti, kurzy, řidičský průkaz

    Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.
    Na celý životopis by měly stačit dvě strany A4. Pokud jste zkušený kandidát a myslíte, že by bylo vhodné uvést více projektů, než snese délka životopisu, můžete vytvořit nový dokument, kde projekty vyjmenujete a popíšete, a pošlete ho s průvodním dopisem jako další přílohu.
    Když máte životopis hotový, vyplatí se ho po sobě několikrát zkontrolovat, jestli jste v něm nepřehlédl nějaké chyby. Jedna gramatická chyba nebo překlep může dojem ze životopisu rychle pokazit. To samé platí pro nepravdivé údaje, proto lživé údaje do životopisu nedávejte. Během pohovoru si personalisté většinu věcí ověří, a pokud budete od začátku uvádět pravdu, vyhnete se trapným momentům.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00