Jak na věc


školení kontrolní hlášení

Příklad zpracování kontrolního hlášení

    Následky „nenapárování“ vstupu u odběratele na výstup u dodavatele (tj. pokud B2 „nenajde“ A4) – do doby vyřešení bude příslušný nárok na odpočet daně ze strany daňové správy zadržen. Výzva bude primárně zaslána tomu, kdo uplatňuje odpočet, tj. vykazujícímu v B.2.
    Kontrolní hlášení podávají všechny právnické osoby měsíčně (bez ohledu na to, zda je měsíčním nebo čtvrtletním plátce DPH). Fyzické osoby podávají v termínech shodných s termíny pro podání přiznání k DPH (čtvrtletní plátci FO podávají tedy čtvrtletně). Lhůta pro podání je do 25. dne následujícího měsíce, resp. do 25. dne po uplynutí kalendářního čtvrtletí. První kontrolní hlášení se bude podávat k datu 25. 2. 2016, při podávání přiznání k DPH za měsíc leden 2016.
    Vracíme se k aktuálnímu tématu kontrolního hlášení, kterému jsme se věnovali již dříve a také ve shrnutí změn v dph pro rok 2016. Z hlediska fungování účetního software jsme kontrolní hlášení popisovali v článku Zpracování kontrolního hlášení od 1. ledna 2016.


Podmínky uplatnění náhradního plnění

    Dne 8. 3. 2016 obdržíme daňový doklad s datem zdanitelného plnění 26. 2. 2016. Tento daňový doklad zahrneme do kontrolního hlášení za měsíc březen (dle data obdržení; nemůžeme ho uvést do únorového přiznání k DPH s tedy do únorového kontrolního hlášení, obdrželi jsme doklad až v březnu). U tohoto dokladu do kolonky DUZP uvedeme skutečné datum dle dokladu bez ohledu skutečné obdržení či zaúčtování, a to 26. 2. 2016. Dle tohoto data a povinně uváděného DIČ dodavatele bude „systém“ daňové správy vědět, u jakého plátce a v jakém kontrolním hlášení má hledat protistranu plnění – v únorovém). Obdobně se bude postupovat i v případě, kdy například v květnu 2016 obdržíme doklad s DUZP z listopadu 2015. Dle zákona o DPH je možné uplatnit nárok na odpočet DPH až do 3 let a v tomto případě do kolonky data zdanitelného plnění se uvede skutečné datum dle dokladu – z listopadu 2015.
    Obdobně jako v současné době u výpisu z evidence dle § 92a bude platit zásada, že jedno plnění bude odpovídat jednomu řádku kontrolního hlášení (kromě uskutečněných a přijatých plnění do 10 tis. Kč či bez povinnosti vystavit daňový doklad, které budou vykazovány souhrnně). Uváděné údaje jsou:
    Kontrolní hlášení mají povinnost podávat počínaje 1. 1. 2016 všichni plátci (a to nejen čeští plátci, ale i zahraniční subjekty, kteří jsou plátci v ČR). Pokud plátce nemá náplň pro kontrolní hlášení, nepodává ho (je to obdobné jako v případě výpisu z evidence pro tuzemský reverse charge, který se již od platnosti kontrolního hlášení nebude podávat).

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00