Jak na věc


šestiletá gymnázia v praze

Přijďte si vyzkoušet své znalosti a dovednosti a poznat prostředí střední školy!

    Uchazeči se na přijímací zkoušky nanečisto nemusí předem hlásit. Jedinou podmínkou je včasný příchod. Na test si přineste s sebou psací potřeby, rýsovací potřeby a přezutí.
    Při jedné návštěvě si uchazeč může vyzkoušet oba testy. Je ovšem možné přijít pouze na Vámi zvolený test v kteroukoliv uvedenou dobu. Každý test trvá 60 minut.
    Modelové testy odpovídají rozsahem i stylem zpracování reálným přijímacím zkouškám. Český jazyk a matematika odpovídají státní podobě přijímacích zkoušek. Studenti mají možnost změřit své síly s ostatními uchazeči a zjistit, kterým směrem zacílit svou přípravu.
    I v letošním roce se naši studenti zapojili do mezinárodního projektu „Maraton psaní dopisů“. Svými dopisy tak opět přispěli k budování lepšího světa. Více informací o projektu najdete na maraton.amnesty.cz .


Omezení školní jídelny a tělocvičny 3. a 4. ledna

    Šestileté gymnázium Na Pražačce s rozšířenou výukou německého jazyka je státní škola sídlící v Praze 3. Studium s rozšířenou výukou německého jazyka je zaměřené na složení Německého jazykového diplomu druhého stupně (Sprachdiplom II. MK BRD). V kombinaci s českým maturitním vysvědčením umožňuje uchazečům přístup na německé vysoké školy bez dalších jazykových zkoušek. Studenti absolvují za dobu studia asi 1500 hodin německého jazyka, ve vyšších ročnících mají v němčině volitelně i některé další předměty. Ostatní výuka probíhá v češtině podle českých osnov. Druhým vyučovaným cizím jazykem je angličtina.
    Šestileté gymnázium Budějovická s rozšířenou výukou španělského jazyka je státní škola se statutem Fakultní školy Univerzity Karlovy, sídlící v Praze 4. Její specifikou je šestileté dvojjazyčné česko-španělské studium pro žáky 7. tříd. Žáci těchto bilingvních tříd absolvují speciální výukový program s tím, že mají zvýšený počet hodin španělštiny a od třetího ročníku jsou předměty matematika, fyzika, chemie, dějepis a zeměpis vyučovány ve španělštině. Jazykovou průpravu zajišťují čeští a španělští aprobovaní učitelé. Z ostatních cizích jazyků je na gymnáziu vyučována angličtina, němčina a francouzština.
    Finanční dostupnost těchto škol se podstatně liší – na státních mohou děti získat špičkové vzdělání zadarmo, na soukromých přijde několikaleté studium na statisíce až miliony. Která jazyková gymnázia jsou dostupná pro běžného smrtelníka?


Oslava 40. výročí vzniku španělské ústavy

    Filozofií soukromé školy sídlící v Babicích u Prahy je nabídnout vzdělání nadaným mladým lidem bez ohledu na rodinné zázemí či osobní situaci, a připravit je na českou a mezinárodní maturitu IB (International Baccalaureate). Škola má vlastní školní vzdělávací program a poskytuje kolejní ubytování. Studenti si mohou zvolit mezi IB a českou maturitou nebo absolvovat obě dvě závěrečné zkoušky.
    V každém termínu jsou samozřejmě zadávány jiné sady testů, je tedy jen na Vás, kolikrát využijete této nabídky velice účinné přípravy. Opravené testy budou k dispozici nejpozději v pátek následujícího týdne na vrátnici Gymnázia Jana Nerudy, kde si je můžete proti podpisu vyzvednout.
    14. prosince se uskuteční první školní turnaj v přehazované (5 hráčů a z toho max. 2 kluci) a nohejbalu dvojic či trojic (je možný dopad míče do hřiště mezi každou nahrávkou). Více informací na hodinách tělocviku.
    Na stránkách www.ibo.org najdete spoustu zajímavých odkazů a informací. My jsme dnes vyzobali některé státy a univerzity a jejich přístup k IB DP.… více
    Nabízíme vám přehled těch nejlepších škol z nejlepších: víceletých jazykových gymnázií, kde se předměty vyučují v cizím jazyce a studium je ukončeno mezinárodně uznávanými zkouškami z angličtiny, němčiny, francouzštiny nebo španělštiny.


Program dne otevřených dveří 27. 11. 2018

    Studenti čtvrtého ročníku navštívili pražské informační centrum OSN. Během přednášky a následné besedy se měli možnost dozvědět, jakým způsobem funguje tato celosvětová organizace a jaké je její poslání.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00