Jak na věc


šestiletá gymnázia v praze

Gymnázium Budějovická je státní gymnázium v Praze 4 s možností všeobecného 4letého a 8letého studia a 6letého česko-španělského studia.

    Finanční dostupnost těchto škol se podstatně liší – na státních mohou děti získat špičkové vzdělání zadarmo, na soukromých přijde několikaleté studium na statisíce až miliony. Která jazyková gymnázia jsou dostupná pro běžného smrtelníka?
    Filozofií soukromé školy sídlící v Babicích u Prahy je nabídnout vzdělání nadaným mladým lidem bez ohledu na rodinné zázemí či osobní situaci, a připravit je na českou a mezinárodní maturitu IB (International Baccalaureate). Škola má vlastní školní vzdělávací program a poskytuje kolejní ubytování. Studenti si mohou zvolit mezi IB a českou maturitou nebo absolvovat obě dvě závěrečné zkoušky.
    Na stránkách www.ibo.org najdete spoustu zajímavých odkazů a informací. My jsme dnes vyzobali některé státy a univerzity a jejich přístup k IB DP.… více
    V každém termínu jsou samozřejmě zadávány jiné sady testů, je tedy jen na Vás, kolikrát využijete této nabídky velice účinné přípravy. Opravené testy budou k dispozici nejpozději v pátek následujícího týdne na vrátnici Gymnázia Jana Nerudy, kde si je můžete proti podpisu vyzvednout.


Gymnázium Na Pražačce s rozšířenou výukou němčiny

    I v letošním roce se naši studenti zapojili do mezinárodního projektu „Maraton psaní dopisů“. Svými dopisy tak opět přispěli k budování lepšího světa. Více informací o projektu najdete na maraton.amnesty.cz .
    Šestileté gymnázium Na Pražačce s rozšířenou výukou německého jazyka je státní škola sídlící v Praze 3. Studium s rozšířenou výukou německého jazyka je zaměřené na složení Německého jazykového diplomu druhého stupně (Sprachdiplom II. MK BRD). V kombinaci s českým maturitním vysvědčením umožňuje uchazečům přístup na německé vysoké školy bez dalších jazykových zkoušek. Studenti absolvují za dobu studia asi 1500 hodin německého jazyka, ve vyšších ročnících mají v němčině volitelně i některé další předměty. Ostatní výuka probíhá v češtině podle českých osnov. Druhým vyučovaným cizím jazykem je angličtina.
    Uchazeči se na přijímací zkoušky nanečisto nemusí předem hlásit. Jedinou podmínkou je včasný příchod. Na test si přineste s sebou psací potřeby, rýsovací potřeby a přezutí.
    Při jedné návštěvě si uchazeč může vyzkoušet oba testy. Je ovšem možné přijít pouze na Vámi zvolený test v kteroukoliv uvedenou dobu. Každý test trvá 60 minut.


Nechcete udělat nový design Rodiny.cz?

    Studenti čtvrtého ročníku navštívili pražské informační centrum OSN. Během přednášky a následné besedy se měli možnost dozvědět, jakým způsobem funguje tato celosvětová organizace a jaké je její poslání.
    Nabízíme vám přehled těch nejlepších škol z nejlepších: víceletých jazykových gymnázií, kde se předměty vyučují v cizím jazyce a studium je ukončeno mezinárodně uznávanými zkouškami z angličtiny, němčiny, francouzštiny nebo španělštiny.
    Modelové testy odpovídají rozsahem i stylem zpracování reálným přijímacím zkouškám. Český jazyk a matematika odpovídají státní podobě přijímacích zkoušek. Studenti mají možnost změřit své síly s ostatními uchazeči a zjistit, kterým směrem zacílit svou přípravu.
    14. prosince se uskuteční první školní turnaj v přehazované (5 hráčů a z toho max. 2 kluci) a nohejbalu dvojic či trojic (je možný dopad míče do hřiště mezi každou nahrávkou). Více informací na hodinách tělocviku.


Omezení školní jídelny a tělocvičny 3. a 4. ledna

    Šestileté gymnázium Budějovická s rozšířenou výukou španělského jazyka je státní škola se statutem Fakultní školy Univerzity Karlovy, sídlící v Praze 4. Její specifikou je šestileté dvojjazyčné česko-španělské studium pro žáky 7. tříd. Žáci těchto bilingvních tříd absolvují speciální výukový program s tím, že mají zvýšený počet hodin španělštiny a od třetího ročníku jsou předměty matematika, fyzika, chemie, dějepis a zeměpis vyučovány ve španělštině. Jazykovou průpravu zajišťují čeští a španělští aprobovaní učitelé. Z ostatních cizích jazyků je na gymnáziu vyučována angličtina, němčina a francouzština.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00