Jak na věc


čisté nebe

Kalkulačka – výpočet: čistá mzda 2018

    Čisté prostory (Cleanrooms) jsou speciální uzavřené prostory, navržené jako montovaná vestavba do stávajícího objektu. Provedení čistých prostor umožňuje kontrolu kvality vzduchu uvnitř prostor, zejména pak teplotu, vlhkost, sterilita a počet částic ve vzduchu.
    Celý čistý prostor musí být koncipován tak, aby byl omyvatelný mokrou cestou a toto čištění bylo v každém místě čistého prostoru možné. Požadavkem je tedy povrch bez ostrých hran, spár a různých výčnělků s maximální integrací vybavení.
    Čisté prostory a jejich stěny tvoří tzv. čisté příčky. Jedná se o kovové panely s omyvatelným povrchem. Ve stěnách mohou být prosklené části. Profil zasklení musí plynule navazovat na okolní povrch, tedy příčky nebo dveře.
    Stropy čistých prostor tvoří těsný kazetový podhled. Podhled je pomocí závěsného systému uchycen na nosné konstrukci. V podhledu je umístěno vyústění vzduchotechniky – nástavce osazené HEPA filtry a dále osvětlení, kde jednotlivá světla jsou zapuštěna do podhledu.
    Souhlas s poskytnutím osobních údajů je udělen rovněž pro zpracovatele těchto osobních údajů, kterými jsou: poskytovatelé údržby informačního systému, společnost Heureka Shopping s.r.o.


Kalkulačka čistá mzda od 1. 1. 2017

    Zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění kupní smlouvy, jejíž smluvní stranou je či se má stát subjekt údajů – za účelem uzavření smluvní dokumentace a jejího následného plnění je nezbytné znát osobní údaje smluvního partnera
    Dohoda o pracovní činnosti (DPČ) se podobně, jako dohoda o provedení práce (DPP), hodí pro výkon „zaměstnání“ menšího rozsahu. Dohoda o pracovní... [...]
    Systém vzduchotechniky je nejsložitější a na provoz nejnáročnější součást čistého prostoru. Základním úkolem VZT v čistém prostoru je ochrana nejen lidí uvnitř prostoru, ale neméně také produktů a okolního prostředí.
    V této kalkulačce si můžete sami spočítat, jak vysoká by měla být vaše čistá mzda. Na základě toho, jaká je vaše hrubá mzda a toho, jaké uplatňujete... [...]


Kalkulačka insolvence 2017 – kolik mi zůstane, a co je nového?

    Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu a následně po dobu promlčecí, resp. po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy, v případě poskytnutí souhlasu ke zpracování osobních údajů do doby jeho odvolání, poté s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR).
    Subjekt údajů má právo na přenositelnost údajů – možnost subjektu údajů získat osobní údaje, které správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.
    Subjekt údajů má právo na omezení zpracování – právo žádat za splnění určitých podmínek omezení zpracování osobních údajů subjektu údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má subjekt právo kdykoli vznést námitku.
    Jste v exekuci a zaměstnavatel vám strhává ze mzdy exekuční srážky? A vás by zajímalo, jak se mění výpočet exekuce od začátku roku 2018? Připravili... [...]
    Na této stránce najdete aktualizovanou kalkulačku, pro výpočet srážek a nezabavitelné částky, při insolvenci (soudním oddlužení) v roce 2017. Můžete... [...]


Kalkulačka čistá mzda od 1. 1. 2016

    Na této stránce najdete kalkulačku pro výpočet čisté mzdy pro rok 2018 (platí od 1.1.2018). Sami si tak můžete vypočítat, o kolik více peněz vám zůstane... [...]
    Souhlas subjektu údajů – pro účely zasílání informací a obchodních sdělení a poskytnutí služby Ověřeno zákazníky; neposkytnutí souhlasu k zasílání informací a obchodních sdělení není důvodem pro neuzavření kupní smlouvy
    V případě, že bude subjekt údajů jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděné správcem, může podat stížnost přímo správci, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.
    Končící vláda (na podzim budou volby) usiluje ještě před svým „odhodem“ o řadu změn. Jednou z nich je i zvýšení minimální mzdy, které by začalo... [...]
    Subjekt údajů má právo na opravu osobních údajů – právo žádat opravu nepřesných či doplnění neúplných osobních údajů, které se ho týkají, a to bez zbytečného odkladu.


Souhlas se zpracováním osobních údajů

    Subjekt údajů má právo na výmaz osobních údajů – právo žádat, aby správce vymazal osobní údaje subjektu, které se ho týkají, a to za splnění určitých podmínek; toto právo se však mimo jiné neuplatní, pokud je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce podle práva Unie nebo členského státu vztahuje.
    Vzhledem k základnímu úkolu VZT v čistých prostorech, tedy přívodu dostatečného množství vzduchu s definovanými parametry a zejména důrazem na jeho čistotu, je VTZ opatřena třístupňovou filtrací. Koncovým prvkem filtrace jsou HEPA filtry. Parametry HEPA filtrů jsou dány především požadavkem na čistotu prostředí a průtok vzduchu. Dalším a neméně důležitým parametrem je tlakový spád.
    V oblasti čistých prostorů zajišťuje naše společnost pro své zákazníky nejen realizaci, opravy, ale také kompletní servisní činnost. Jelikož jsou čisté prostory vysoce sofistikovaným a komplexním systémem, spolupracujeme s předními odborníky v oblasti jejich konstrukce, výroby a problematiky mikrobiologie.
    Očekáváte narození potomka, a zajímalo by vás, jestli budete mít nárok na sociální dávku porodné? Na této stránce najdete kalkulačku pro výpočet... [...]


Naše služby v oblasti čistých prostor

    Právní předpisy – plnění povinností, které plynou z právních předpisů (zejména daňových) – za účelem splnění některých zákonem daných povinností je třeba archivovat některé dokumenty obsahující osobní údaje subjektu údajů
    Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů dává subjektu údajů možnost kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud takový souhlas správci poskytl.
    Nevíte, jakou si vybrat půjčku nebo úvěr? Připravili jsme pro vás podrobný přehled několika vybraných finančních produktů, ze kterých si určitě vyberete.[...]
    Subjekt údajů má právo na přístup k osobním údajům – právo získat informace o tom, zda subjekt zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány.


Jaká bude minimální mzda v ČR od 1. 1. 2018?

    Tímto prohlašuji, že ve smyslu čl. 7 a násl. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, výslovně, svobodně a dobrovolně souhlasím se shromažďováním, uchováváním a zpracováním mých osobních údajů mnou poskytnutých společnosti Best Air, s.r.o. jako správci osobních údajů, kdy se jedná o mé jméno, příjmení, e-mailovou adresu a telefonní číslo a to za účelem zasílání informací a obchodních sdělení na mou e-mailovou adresu, a dále za účelem poskytnutí společnosti Heureka Shopping s.r.o. k zaslání hodnotícího dotazníku v rámci služby Ověřeno zákazníky.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00