Jak na věc


činidlo působící reakci

Jako přímí dovozci Vám garantujeme nejniží ceny v ČR!

    ​Výsledkem zpracování je kvalitní 100% organické hnojivo. Společnost MANETECH Vám při zpracování kejdy hospodářských zvířat nabízí licenci na výrobu tohoto hnojiva zdarma.
    Rekonstrukce bytu je náročná na koordinaci jednotlivých řemesel. Pro bezproblémovou a rychlou rekonstrukci bytu je potřeba práce dokonale naplánovat již v době návrhu. Časově a logicky zvolit postup prací při vlastní rekonstrukci tak, aby jednotlivá řemesla navazovala na sebe a naopak práce, které při rekonstrukci bytu je možné provádět souběžně i tak dohodnout.
    PROBIO-K2 je aktivní polysacharidové činidlo.Primárně slouží především při výrobě hnojiva ManEco, jehož licenci k výrobě Vám zdarma poskytneme při koupi přípravku. Dále se používá pro zpracování kapalných, ale i pevných odpadů.
    Jako fyzická osoba ho můžete zakoupit prostřednictvím našeho INTERNETOVÉHO OBCHODU, jako právnická osoba se obraďte na jednoho z našich obchodních zástupců.


skladem u našeho dodavateleodesíláme za 1-3 pracovní dny

    Služby v oboru TZB - technická zařízení budov, vypracování kompletní výkresové dokumentace v oblasti zdravotechniky (návrhy rozvodů kanalizace, vody, plynu), vytápění, vzduchotechniky, klimatizačních zařízení a chlazení, technická podpora, čítající výpočty výše zmíněných profesí, ucelené návrhy, stanovení dimenzí, konzultace až po inženýrskou činnost v rámci TZB. Stavební dozor včetně zajištění výběrového řízení na dodavatele stavby.
    Činidlo PROBIO-K2 lze velmi efektivně využít pro zpracování kejdy hospodářských zvířat, v technologii kompostování BRO (biologicky rozložitelných odpadů), BRKO (biologicky rozložitelných komunálních odpadů), kalů z čistíren odpadních vod, digestátu z bioplynových stanic a posklizňových zbytků.
    Pohřební služba Tranquillitas Bohemia - pomůžeme vám se zajištěním pohřbu, všechna opatření spojená s pohřbem zajistí naše pohřební služba, pohřební služba na vysoké profesionální úrovni s citlivým přístupem.
    Jeden kus dezinfekčního činidla pro průběžnou hygienizaci studny AQUAWELL EXTRA, Chlornan vápenatý - využití jako bdová deznfekce potrubí od potrubních filtrů, UV lamp a podobně.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00