Jak na věc


častoboř žraločí zátoka

Letní sportovní kurz VII. třídy - Častoboř 2018

    Zdrojem pitné vody na táboře je vlastní studna s velmi vydatným a kvalitním pramenem. Vzorek odebrané vody musí být před táborem předložen ke schválení okresní hygienické stanici, jinak by tábor nemohl být zahájen.
    po mnoha letech provozu služby Můj web Vám musíme s lítostí oznámit, že jsme se rozhodli provoz Můj web ukončit a to k 30.9.2018 (o této skutečnosti jsme Vás již několik měsíců na webových stránkách informovali). Od 1.10.2018 již nebudou Vaše webové prezentace dostupné.
    Při personálním obsazování tábora si zakládáme na našich osobních zkušenostech. Naším cílem je zachovat táborovou tradici a atmosféru, která zde odjakživa převládala. Proto vždy nabíráme nové praktikanty přednostně z řad odrostlých dětí, které si naším táborem prošly.
    Díky tomu víme, že je na tyto jedince spolehnutí, a jsme si jisti, že budou táborový program pro děti připravovat se stejným nadšením, s jakým si ho do nedávna užívali s ostatními táborníky v oddílech. Teprve po několika letech na pozici praktikanta se posouvají na pozici oddílových vedoucích. Díky tomuto postupnému vývoji máme jistotu, že se na pozici vedoucího nedostane nikdo, kdo by pro to neměl vhodné předpoklady.


Detail akce Poznej dobu Rudolfa II. – Častoboř 2013

    Náš tábor Častoboř se vyznačuje dlouholetou tradicí, která sahá až do roku 1973. V současné podobě, tak jak ho známe dnes, fungujeme od roku 1997. Od tohoto roku probíhá tábor ve třech turnusech, každý z nich trvá 18 dní. Každého turnusu se zúčastňuje zhruba 150 dětí ve věku 6 – 15 let. Děti jsou rozděleny dle pohlaví a věku do 12 oddílů po 10 – 15 členech. Každý oddíl má svého vedoucího, případně i praktikanta.
    Možnost denního koupání v přehradě a sprchy s teplou vodou přispívají k dobré úrovni v oblasti hygieny. Oddíloví vedoucí i zdravotníci dbají u dětí na dodržování hygienických zásad (především pak u těch nejmenších).
    Postupně se z dětí, které jezdily pravidelně na náš tábor, vytvořila skvělá parta vedoucích stmelená nesčetnými zážitky (nejen) z letních prázdnin, radostnými vzpomínkami na táborová dobrodružství a spoustou elánu, který každoročně investují do přípravy táborových her a programu pro děti. Vždy, když připravujeme tento tábor, vycházíme z našich osobních zkušeností a vzpomínek. Snažíme se do každého táborového programu namíchat optimální kombinaci tradičních her a aktivit, které náš tábor provází již desítky let, stejně tak jako nové prvky programu a soutěže, které jej každoročně obohacují.


Místo konání: Sadová 882, 264 01 Sedlčany, Česká republika

    …. nedaleko se nachází keltské oppidum Hrazany. Toto místo, ideální pro rozsáhlé opevnění, si ve století předcházejícím narození Krista vyhlédli Keltové, kteří tehdy naši zem obývali. Při vykopávkách v letech 1950 až 1963 archeologové odhalili podstatný díl dvoukilometrové hradby a zbytky prozrazující práci starých řemeslníků – tkalců, kovolijců, šperkařů ……
    Za zdravotní péči a hygienu zodpovídají dva kvalifikovaní zdravotníci. Jejich úkolem je prevence, která vede ke snížení onemocnění a úrazů. Ošetřují na táboře drobná zranění a nemoci, se závažnějšími případy se obracejí na Sedlčanskou či Příbramskou nemocnici. Rovněž se podílejí na zdravotní osvětě mezi dětmi.
    Při nástupu do tábora je nutno u autobusu odevzdat Prohlášení o bezinfekčnosti (potvrzuje rodič, je součástí přílohy č.1) a Posudek o zdravotní způsobilosti (potvrzuje dětský lékař). Bez těchto dokumentů nemůže být dítě do tábora přijato. Oba dokumenty jsou ke stažení v sekci přihláška.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00