Jak na věc


častoboř žraločí zátoka

Letní sportovní kurz VII. třídy - Častoboř 2018

    Značnou pozornost věnujeme tomu, aby si děti na táboře vzájemně pomáhaly, aby byly dobrými kamarády a snažily se být v chování pro ostatní vzorem. To je významný výchovný úkol, jehož pravidla formuluje Táborový řád. Tento dokument je vlastně pro děti morální apel, s kterým je v prvních dnech na táboře seznámí vedoucí oddílu.
    Jestli bylo dítě před táborem na Škole v přírodě, museli rodiče rovněž předložit Posudek o zdravotní způsobilosti. Tento doklad má platnost 24 měsíců. Je možné tedy tento doklad (jeho kopii) předložit i pro tábor.
    ….. Častoboř se nachází asi 60 km jižně od Prahy v sousedství přírodní rezervace Bílé skály, pod mohutným temenem vrchu Drbákov, který je se svou výškou 490 m.n.m. nejvyšším kopcem této části Povltaví…..
    Tábor provozuje nezisková organizace Občanské sdružení Častoboř (registrovaná u Ministerstva vnitra pod č. II/s-OVS/1-32231/97-R). Sdružení založili v roce 1997 dlouholetí pracovníci častobořského tábora. Devítičlenný výbor sdružení řídí nábor dětí, programovou náplň tábora a jeho personální, hospodářské, materiální a finanční zabezpečení.


Místo konání: Sadová 882, 264 01 Sedlčany, Česká republika

    Za zdravotní péči a hygienu zodpovídají dva kvalifikovaní zdravotníci. Jejich úkolem je prevence, která vede ke snížení onemocnění a úrazů. Ošetřují na táboře drobná zranění a nemoci, se závažnějšími případy se obracejí na Sedlčanskou či Příbramskou nemocnici. Rovněž se podílejí na zdravotní osvětě mezi dětmi.
    „… stranou veškeré civilizace, uprostřed nádherných lesů. Kouzelné místo s jedinečnou příležitostí pro koupání, pádlování a pobyt v lese. Dlouholetá tradice, atraktivní táborový program s táborovou hrou plnou napínavých soutěží, romantických výprav a nezapomenutelných dobrodružství…“
    Nejzajímavější jsou pro děti večerní akce jako např. pohádková noc, návštěva hvězdáře, alchymistické dílny nebo oživování golema. Tajuplnou atmosféru dávných časů dotvoří nejen krásné okolí Slapské přehrady, ale i zajímavé rekvizity.Tábor se veden tak, aby si děti navzájem pomáhaly, spolupracovaly spolu a chovaly se hezky k přírodě a táborová hra jim dodá motivaci vyniknout a zažít historii na vlastní kůži. A že se dětem na táboře líbí, se můžete podívat na: www.taborcastobor.cz.


Detail akce Poznej dobu Rudolfa II. – Častoboř 2013

    V táboře jsou 4 elektrifikované budovy: nová klubovna, stará klubovna, jídelna s kuchyní a ošetřovna s ubytováním pracovníků tábora. Dvě místnosti v nové klubovně, veranda staré klubovny a jídelna mohou posloužit jako úkryt při dlouhotrvajícím dešti a probíhá v nich také „mokrý program“.
    I když je táborová hra dominantou programu, jsou pro děti připraveny další tradiční táborové aktivity: všestranné sportovní vyžití ve vodě i na hřištích, táborové ohně, táborová pouť, cesta pohádkovým lesem, obměny televizních soutěží, výlety a vycházky, putovní tábory, přenocování pod širákem. Je toho hodně – a nikdo nemá čas na to, aby se nudil.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00