Jak na věc


úřednické vlády

Informace pro žadatele o vykonání úřednické zkoušky

    Přihlašování na úřednickou zkoušku bude probíhat přes informační systém ISoSS, kde budou zveřejňovány vypsané termíny pro všechny obory služby napříč státní správou.
    Státní zaměstnanec je dle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, § 35 povinen vykonat úřednickou zkoušku. Vykonání úřednické zkoušky je umožněno za poplatek také osobě (nestátnímu zaměstnanci), která splňuje předpoklady pro přijetí do služebního poměru. V tomto případě se úhrada poplatku řídí dle Služebního předpisu č. 4 náměstka ministra vnitra pro státní službu, kterým se stanoví výše paušální částky nákladů spojených s vykonáním úřednické zkoušky, který je dostupný zde na stránkách Ministerstva vnitra. Na těchto stránkách také naleznete další dokumenty, které upravují problematiku úřednické zkoušky.
    Přihlášením dáváte ve smyslu ust. § 5 odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů.
    - Určeno pro obecnou část úřednické zkoušky- Oficiální sada testových otázek MV platných od 1. 11. 2017- Skripta formou brožury, správné odpovědi vyznačeny v textu


Ministerstvo zemědělství podpoří v příštím roce údržbu a obnovu kulturních a venkovských prvků v krajině

    Zvláštní část úřednické zkoušky je skládána ústně před zkušební komisí. Seznam otázek zvláštní části pro jednotlivé obory služby včetně doporučené literatury jsou též zveřejněny na portále MV.
    Obecnou část úřednické zkoušky tvoří písemný test složených z 30 otázek. Otázky pro obecnou část jsou zveřejněny na portále Ministerstva vnitra sekce pro státní službu.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00